Ülkeler ile Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmeler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Ülkeler ile Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmeler Hakkında

Tarihi : 25.07.2014
İşareti : 4/5000-2441
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısına atfen; 2014 yılı Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin ve Müsteşar Sayın Ziya Altunyaldız başkanlığında oluşacak olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı heyetleri ile Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Beyaz Rusya, Sırbistan, Rusya, Gürcistan ve Hong-Kong Gümrük İdaresi Başkanları arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirileceği ifade edilerek ülkemiz ile anılan ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik, söz konusu toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizi en geç 8 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası