Ulaştırma Bakanlığı’nın Görev Ve Yetki Alanına Giren Konularda Yaşadığınız Sorunlar Ve Çöz - Ankara Sanayi Odası

Ulaştırma Bakanlığı’nın Görev Ve Yetki Alanına Giren Konularda Yaşadığınız Sorunlar Ve Çöz

    25 Haziran 2012

Tarihi  :25.06.2012
İşareti : 04/5000-2122
 
Sayın Üyemiz;
 
Bilindiği üzere, Odamız, siz değerli üyelerinin, sınai ve ticari faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli kurumlarla yaşamakta olduğu sorunların çözümünü teminen, bu kurumların en üst düzey yöneticileri nezdinde girişimlerde bulunmakta ve ilimizin  sanayisinin büyüme ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması için  gerekli çaba ve gayreti göstermektedir.
 
Bu çerçevede; Ulaştırma Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına giren konularda yaşadığınız sorunlar ve çözüm önerileri ile görüşlerin en geç 26 Haziran 2012  Salı günü saat 17:00’ye kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası