Ukrayna Vergi Muafiyeti Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ukrayna Vergi Muafiyeti Hk.

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 05/5000-3385
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ukrayna’nın vergi yasasında 7 Temmuz 2011 tarihinde yapılan tadilat sonucunda, Ukrayna limanlarında yabancı gemilerin ödediği liman masraflarının KDV muafiyeti kapsamına alındığı bildirilmektedir.
 
Sözkonusu yazıda ayrıca, 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan Vergi Yasasının 197. Maddesinin 9. Hükmünde “Uluslararası yolcu, yolcu yükü ve kargo taşımacılığı yapan yabancı ve yerli gemilere hizmet sağlanmasına ilişkin ve bu gemilerin Ukrayna mevzuatı uyarınca liman hizmetleri için ödeme yaptıkları işlemler vergiden muaftır” ibaresine yer verildiği ve “yabancı gemiler” meyanında Türk gemilerinin de bahsekonu KDV muafiyetinden yararlanabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası