“Ukrayna – Türkiye. İki Karadeniz Ülkesinin İşbirliği: Bugünü ve Geleceği” Konulu Uluslara - Ankara Sanayi Odası

“Ukrayna – Türkiye. İki Karadeniz Ülkesinin İşbirliği: Bugünü ve Geleceği” Konulu Uluslara

    3 Şubat 2010

Tarihi     : 03.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 424
Yanıt      : dim@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T. C. Kiev Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan 11 Ocak 2010 ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen 22 Ocak 2010 tarihli mektuplarda, Ukrayna’nın “SVİT USPİHU” yayınevi tarafından Türkiye ile Ukrayna arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve her iki ülkede iş yapmak isteyen işadamlarına faydalı olması amacıya bir kitabın hazırlanmakta olduğu ifade edilmekte ve projenin iki ülke diplomatik misyon temsilcilikleri tarafından desteklendiği vurgulanmaktadır. 
 
 27 Ocak 2010 tarihinde Kurulumuzda yapılan görüşmede proje ile ilgili detaylı bilgi veren Proje sorumlusu Z. Veliahmedov çalışmanın Ukrayna hükümeti ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve T. C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen Ukrayna ziyareti sırasında düzenlenecek Türkiye – Ukrayna İş Forumu’nun resmi tanıtım ve bilgilendirme yayını olacağını ifade etmiştir. Yayının basılı ve CD versiyonu İş Forumu sırasında katılımcılara takdim edileceği, uluslararası fuar ve iş toplantıları gibi etkinliklerde dağıtılacağı bildirilmektedir. Söz konusu yayının Türkiye ve Ukrayna’nın kamu ve özel sektör kuruluşlarına, diplomatik misyon temsilciliklerine ve bölgesel işbirliği örgütlerine de gönderileceği belirtilmektedir. 
 
Görüşme esnasında Sayın Veliahmedov, özel sektör temsilcilerinin projeye sayfa reklamı vermek, sponsorluk paketi satın almak ve ana sponsor olmak suretiyle iştirak edebileceğini, reklam bedelinin bir sayfa için 300 Euro, iki sayfa için 500 Euro olarak belirlendiğini ifade etmektedir. Sponsorluk paketi alan ve ana sponsor olmaya karar veren şirket ve kuruluşların daha kapsamlı tanıtım hizmetinden yararlanacağı bildirilmektedir. Görüşmede sponsorluk paketi ücretinin 1.000 Euro’dan başladığı, ana sponsor katkısının ise 3.000 Euro olarak belirlendiği bilgisi verilmiştir.
 
Proje tanıtım broşürü ve reklam materyallerinde aranan şartların belirtildiği dosya ekte sunulmaktadır. Kitapta bulunacak reklam metinleri ve diğer bilgilerin dosyada yer alan koşullara uygun olmasının büyük önem taşıdığı ve söz konusu bilgilerin Türkçe hazırlanacağı, Ukrayna diline tercüme çalışmasının yayıncı tarafından gerçekleştirileceği ifade edlmektedir. 
 
Konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek ve  projede yer almak üzere reklam ve tanıtım materyallerini iletmek isteyen üyelerimizin 15 Şubat, 2010 tarihine kadar DEİK Direktörlüğü’ne (Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 67,  E-mail: eosmanov@deik.org.tr) müracaat etmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  

 Ek : (1) Tanıtım dosyası için tıklayınız

         (2) Reklam Metni Standartları için tıklayınız