Ukrayna Gümrük Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Ukrayna Gümrük Toplantısı

    6 Eylül 2012

Tarihi   : 06.09.2012                                                                              
İşareti : 05/5000-2791
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nde alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük İdaresi arasında düzenlenmekte olan ikili görüşmeler kapsamında, Müsteşar Sn. Ziya Altunyaldız başkanlığındaki Bakanlık heyeti ile Ukrayna Gümrük İdaresi heyeti arasında, 24-26 Eylül 2012 tarihlerinde, İstanbul’da, Türkiye-Ukrayna Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı düzenleneceği ve söz konusu toplantı çerçevesinde “Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Ortak Operasyon Planı “nın imzalanmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu toplantıda bir örneği ilişikte gönderilen gündem maddelerinin görüşülmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin görüşleri olan üyelerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere en geç 10 Eylül 2012 Pazartesi gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla