Uganda/KEK 1. Dönem Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Uganda/KEK 1. Dönem Toplantısı Hk.

Tarihi     :01.11.2010                                        
İşareti    :03/5000-3684
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, “Türkiye-Uganda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1. Dönem Toplantısı”nda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin Odamız görüşü talep edilmektedir.  Bu itibarla, Uganda ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerinizi en geç 4 Kasım 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Tel: 417 12 00/1302, Faks:417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası