UFUK2020 KOBİ’LERDE İNOVASYON ÇAĞRILARI HK. - Ankara Sanayi Odası

UFUK2020 KOBİ’LERDE İNOVASYON ÇAĞRILARI HK.

    6 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2779
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan yazıda, TÜBİTAK’ın yazısına atfen, Avrupa’nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması ve araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek amacıyla özel bir fonlama sistemi ile yürütülen Çerçeve Programlarının sekizincisi olan Ufuk2020 Programı’nın (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütüldüğü, Ufuk 2020 Programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra enerji, sağlık, ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası işbirliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklendiği ve Ufuk 2020 Programı’ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlar (STK, birlik, dernek vb.) faydalanabildiği belirtilmekte olup, açık çağrılara ilişkin bilgi iletilmiştir.

Bu çerçevede, Ufuk2020 “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı kapsamında proje teklif çağrılarına ilişkin bilgi notu, söz konusu çağrılara başvuru yapabilecek üyelerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Ufuk2020 KOBİ’lerde İnovasyon Programı (6 sayfa)

antalya escort