UFUK 2020 VE INNOVFIN - Ankara Sanayi Odası

UFUK 2020 VE INNOVFIN

    16 Nisan 2016

Tarih: 15.04.2016

İşareti: 05/5000-898

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülecek olan alanındaki dünyanın en büyük hibe programı UFUK 2020 kapsamında, sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiği bildirilmektedir. Ülkemizin Ufuk 2020 Programı’na Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri ile eşit hak ve statüde katılım sağladığı ifade edilmektedir. Ufuk 2020 Programının sadece Üniversiteler ve akademik kuruluşlar için değil, sanayi sektörü ve KOBİ’ler için de önemli fırsatlar sunduğu belirtilmekte olup, Ufuk 2020 Programı’ndan sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları, bireysel araştırmacıların da faydalanabildiği ifade edilmektedir.

Ufuk 2020 Programı kapsamında, yenilikçi KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmanlık hizmetlerini de içeren Innofin- Yenilikçiler için AB Finansmanı” Programı oluşturulmuştur. Avrupa Yatırım Fonu  ( EIF-European INVESTMENT Fund) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında 16 Mart 2016 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, önümüzdeki iki yıllık süre içinde araştırma ve yenilik alanında yenilikçi KOBİ’lere finansal aracılar kullanılarak, toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası