UÇUCU ORGANİK EMİSYONLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİK TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

UÇUCU ORGANİK EMİSYONLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİK TASLAĞI

İşareti : 05/5000-1987
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Bakanlık tarafından hazırlanan “Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın görüşlere açıldığı bildirilmektedir.

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 24.07.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamız (ceyda.polat@aso.org.tr) adresine e-posta ile ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Yönetmelik Taslağı (13 sayfa)