UÇAN BALON DOLUMUNDA KULLANILAN GAZLAR HK. - Ankara Sanayi Odası

UÇAN BALON DOLUMUNDA KULLANILAN GAZLAR HK.

Tarihi     : 06.01.2009
İşareti    :
 6/5000 –53
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sağlık Bakanlığı’ının yazısına atfen, oyuncakların piyasa gözetimi ve denetiminin Sağlık Bakanlığı’nın sorumluğunda olduğu belirtilerek, Oyuncak Yönetmeliği kapsamında olan uçan balonlar ile sergi, fuar, açılış, miting, v.b. yerlerde kullanılan ve Genel Ürün Güvenliği kapsamında olan uçan balonların dolumunda hava ile temasında yanıcı nitelikte olmayan helyum gazı yerine hava ile temasında yanıcı nitelikte olan asetilen gazının kullanıldığı ve asetilen gazının yanıcı olması nedeniyle çeşitli kazalara neden olduğu, çocuk ve üçüncü kişilerin sağlığının tehlikeye atıldığı hususunda söz konusu Bakanlığa şikayette bulunulduğu bildirilmiştir.

Yazıda devamla, asetilen gazının yanıcı ve patlayıcı özelliği nedeniyle, gaz dolum yerleri, özellikle alışveriş merkezleri ve organizasyon firmalarının; bu gazı, balon dolumunda kullanmamaları ve bu şekilde dolumu yapılmış balonların satışa sunulmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası