Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Ha - Ankara Sanayi Odası

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Ha

Tarihi   : 18.02.2013
İşareti   : 4/5000-503
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/2/2013 Tarihli ve 7216 Sayılı Kararı” 16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası