Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

    12 Ocak 2011

Tarihi     :12.01.2011
İşareti    :4/5000-146
Yanıt      :
gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;   
 
07.01.2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ekte tarafınıza gönderilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası