Türkmentel 2010 Fuarı ve Türkmenistan ve Dünya Telekominikasyon Konferansı hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkmentel 2010 Fuarı ve Türkmenistan ve Dünya Telekominikasyon Konferansı hk.

Tarihi     : 05.07.2010
İşareti    : 03/5000-2182
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Aşkabat Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, 15-17 Eylül 2010 tarihleri arasında Türkmenistan Haberleşme Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, “IV. Uluslararası Türkmentel 2010 Fuarı” ve “Türkmenistan ve Dünya Telekomünikasyon Konferansı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.
 
İlgi yazı ekindeki, konferansa ilişkin bilgilendirme formu ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası