Türkmenistan’da Yatırım Ortamı ve İş Fırsatları - Ankara Sanayi Odası

Türkmenistan’da Yatırım Ortamı ve İş Fırsatları

    2 Şubat 2011

Tarihi     : 02.02.2011
İşareti    : 03/5000-350
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk – Türkmen İş Konseyi tarafından Türkiye’nin ticaret ve sanayisinde öncü illerimizdeki sanayicileri ve KOBİ’lerimize Türkmenistan’ı tanıtmak, ihtiyaçlarını belirleyip çözüm önerileri sunabilmek ve onlara Türkmenistan ekonomisi ile ticaretindeki gelişmelere koşut bir strateji sunup, Türkmenistan’a entegrasyonlarını sağlayabilmek amacıyla Türkmenistan Büyükelçiliği’yle işbirliği içinde “Türkmenistan Bilgilendirme Toplantıları” isimli toplantılar serisi düzenlenmektedir. Söz konusu Toplantıların beşincisini Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Bursa’da 23 Şubat 2011 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimiz Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile (Kalite Müdürü Sn. Okay Civelek Tel: 0224 2751788, Faks: 0224 2751759 ,kalite@btso.org.tr) irtibata geçebilirler.
Ayrıntılı bilgi için: Türk Türkmen İş Konseyi , Adem Kula, Tel: 0212 339 50 83, Akula@deik.org.tr
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası