Türkmenistan’da Yatırım Ortamı ve İş Fırsatları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkmenistan’da Yatırım Ortamı ve İş Fırsatları Hk.

Tarihi     : 05.04.2011
İşareti    : 05/5000-1137
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk – Türkmen İş Konseyi tarafından Türkiye’nin ticaret ve sanayisinde öncü illerimizdeki sanayicileri ve KOBİ’lerimize Türkmenistan’ı tanıtmak, ihtiyaçlarını belirleyip çözüm önerileri sunabilmek ve onlara Türkmenistan ekonomisi ile ticaretindeki gelişmelere koşut bir strateji sunup, Türkmenistan’a entegrasyonlarını sağlayabilmek amacıyla Türkmenistan Büyükelçiliği’yle işbirliği içinde “Türkmenistan Bilgilendirme Toplantıları” isimli toplantılar serisi düzenlendiği bildirilmektedir. Söz konusu Toplantıların altıncısının Kayseri Sanayi Odası işbirliği ile Kayseri’de, 3 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak en geç 2 Mayıs 2011 mesai bitimine kadar Kayseri Sanayi Odası’na (Dış Ticaret Fuarlar AB ve Uluslararası İlişkiler Birim Sorumlusu Sn.Tolga Gökşen Tel: 0352 245 10 50 / 1433, Faks: 0352 245 10 40, tgoksen@kayso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası