TÜRKMENİSTAN’DA ENERJİ PROJELERİ KONFERANSI - Ankara Sanayi Odası

TÜRKMENİSTAN’DA ENERJİ PROJELERİ KONFERANSI

    12 Ekim 2018

İşareti : 05/5000-2561
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, 5 Mart 2017 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 16. Genel Kurulu’nda, EİT TSO Sekretaryası 2018-2021 yıllarında TOBB tarafından yürütülmesi kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Birliğimiz – EİT TSO ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde Türkmenistan’da Enerji Projeleri ve EİT Bölgesinin Kalkınmasına Olan Etkileri adlı bir Konferans ve ikili iş görüşmeleri düzenleneceği ve 16 Ekim 2018 tarihinde saat 11.00’de TOBB İstanbul Hizmet binasında gerçekleştirilecek etkinliğe Türkmenistan’da devam eden enerji projelerinin tanıtılması hedeflendiği belirtilmektedir.

Konferansın ardından, katılımcı Türkmen yetkililerinin temsilcileri ile firmalarımız arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilebilecek olup, söz konusu yetkililerin listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgiler katılım teyidi veren firmalarımıza bilahare bildirilecektir.

Katılmayı düşünen üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 12 Ekim 2018 tarihine kadar TOBB’a (Adem Kula, Tel: 0212 324 95 42, E-posta: ecocci@tobb.org.tr ) bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası