Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu - Ankara Sanayi Odası

Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu

Tarih: 18.01.2013
İşareti: 05/5000-122
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ve Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli BERDİMUHAMEDOV’un himayelerinde, TOBB & DEİK / Türk – Türkmen İş Konseyi ev sahipliğinde ve Türkmenistan Ticaret ve Sanayi işbirliğinde V. Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu, 5 – 6 Mart 2013 tarihlerinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Türkmenistan bir yandan hızlı büyümesini sürdürürken bir yandan da yabancı yatırımcılar için uygun yatırım iklimini oluşturmakta olup, geçen beş sene büyüme ortalaması %11 olan Türkmenistan’ın gerçekleştirdiği son reformlarla birlikte 2012 – 2016 Kalkınma Programı kapsamında ekonominin her alanına toplamda 70 milyar dolar yatırım yapması beklendiği ifade edilmektedir.

Bu dönem boyunca Türkmenistan’da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilen proje sayısı 1400’ü aşmış olup, toplam proje tutarı 30 milyar dolar düzeyinde olduğu, Türkmenistan 2012 yılı itibariyle, proje bedelleri sıralamasında 4,9 milyar dolar ve yüzde 20 pay ile Türk firmalarının dünyada en çok proje üstlendiği ülke konumuna geldiği belirtilmektedir.

Ayrıca, ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine paralel olarak siyasi ilişkilerimizin de ciddi bir gelişme gösterdiği, özellikle de son dönemde karşılıklı olarak gerçekleştirilen Devlet Başkanları ve Başbakan ziyaretlerinin bunda önemli bir rol oynadığı yadsınamaz bir gerçek olduğu bildirilmektedir.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hocamuhammed MUHAMMEDOV Başkanlığında, Türkmenistan İnşaat Bakanlığı, Türkmenistan Petrol & Doğalgaz ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı, Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı, Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı,Türkmenistan Enerji Bakanlığı, Türkmenistan Sağlık & İlaç Sanayi Bakanlığı, Türkmenistan Ulaştırma Bakanlığı,Türkmenistan Tarım Bakanlığı, Türkmenistan Devlet Turizm Komitesi, Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği, Türkmenistan Merkez Bankası, Türkmengaz, Türkmenpetrol, Türkmenkimya gibi önemli kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin yanında, uluslararası yabancı bürokrat ve firma temsilcilerin katılmaları beklendiği belirtilmektedir.

Taslak program ve Türkmenistan katılımcı listesi bilahare katılım teyidi veren üyelerimize iletilecek olup, toplantının katılım ücreti 300 TL olduğu, forum sırasında firmalarımızın ürün ve hizmetlerini sergileyebilmeleri için stand alanları oluşturulacağı belirtilmektedir.Stand almayı düşünen üyelerinizin Türk – Türkmen İş Konseyi ile iletişime geçmesi gerektiği belirtilmektedir.

Türkmenistan’ın en prestijli uluslararası etkinliği olan Türkmenistan Yatırım Forumu’na katılmayı, ürünlerini sergilemeyi ya da sponsor olmayı düşünen üyelerimizin başvuru formunu eksiksiz doldurarak en geç 25 Şubat 2013 mesai bitimine kadar DEİK’e (Adem Kula, Tel: 0212 339 50 83, faks: 0212 270 37 84, e-posta: akula@deik.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası