Türkmenistan HEK Top. - Ankara Sanayi Odası

Türkmenistan HEK Top.

Tarihi     : 05.03.2009
İşareti    : 5/5000-1002
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) II. Dönem Toplantısı’nın 2009 yılının Nisan ayında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Türkmenistan ile ekonomik ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmeleri, varsa ikili ilişkilerde karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri ile HEK toplantısı gündemine alınmasında fayda  görülen konuları içeren bir bilgi notunun en geç 10 Mart 2009 tarihine kadar TOBB’a (Faks: 0312 417 97 11) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası