Türkmenistan Bilgilendirme Toplantıları - Ankara Sanayi Odası

Türkmenistan Bilgilendirme Toplantıları

Tarihi :  15.02.2011
İşareti : 5/5000 –  495
Yanıt :
dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği’nden gelen bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk-Türkmen İş Konseyi tarafından, Türkiye’nin ticaret ve sanayisinde öncü illerimizdeki sanayicilere ve KOBİ’lere Türkmenistan’ı tanıtmak, ihtiyaçlarını belirleyip çözüm önerileri sunabilmek ve onlara Türkmenistan ekonomisi  ile ticaretindeki gelişmelere paralel bir strateji sunup, Türkmenistan’a entegrasyonlarını sağlayabilmek amacıyla, Türkmenistan Büyükelçiliği’yle işbirliği içinde “Türkmenistan Bilgilendirme Toplantıları” isimli toplantılar serisinin düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantıların beşincisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) ile işbirliğinde Bursa’da, 23 Şubat 2011 tarihinde düzenleyecektir.
 
Bu çerçevede, toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu doldurarak, 22 Şubat 2011 tarihine kadar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (Kalite Müdürü Sn. Okay Civelek Tel: 0224 275 17 88, Faks: 0224 275 17 59, kalite@btso.org.tr)başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler DEİK’ten (Türk Türkmen   İş Konseyi, Adem Kula, Tel:0212 339 50 83,akula@deik.org.tr) temin edilebilmektedir. Katılım formu ve taslak programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesinde “http://www.tobb.org.tr/DEID/AnaSayfa.aspx” adresinde yer alan “Yurtiçi Etkinlikler” kısmından ulaşılabilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası