Türkmen Halıcıları Cemiyetinin 11. Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkmen Halıcıları Cemiyetinin 11. Toplantısı Hk.

    20 Nisan 2011

Tarihi     : 20.04.2011
İşareti    : 05/5000-1347
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Aşkabat’ta, 28-29 Mayıs 2011 tarihleri arasında, “Türkmen’in Kalbi-Türkmen Halısı” konulu uluslararası serginin ve Dünya Türkmen Halıcıları Cemiyeti’nin 11. Toplantısı’nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu toplantıya katılıp, sunum yapmak isteyen halıcılarımızın sunum özetlerinin ve pasaport fotokopilerinin 30 Nisan 2011 tarihine kadar organizasyon komitesinin e-posta adresine turkmenhali@online.tm gönderilmesinin gerekli olduğu iletilmektedir. Ayrıca, katılımcıların masraflarını kendilerinin karşılayacağı kaydedilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası