Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Hk.

Tarihi : 06.10.2011
İşareti : 4/5000-3015
Yanıt : teknik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana faydalanıcı olduğu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürütücülüğünü üstlendiği “Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi”nin 2010 yılı Ekim ayı itibarı ile başladığı tarafımıza bildirilmiş, İkinci Ulusal Bildirimin “Eğitim, Öğretim ve Kamuoyunu Bilinçlendirme” Bölümü taslak raporu tamamlanmış olup ilgili bölüm ile Odamız görüşü talep edilmiştir.
 
Söz konusu taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizi Ek’te yer alan Görüş Bildirim Formu’na yazarak en geç 07.10.2011 tarihinde mesai bitimine kadar Odamız 312-417 52 05 numaralı faksına veya gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası