Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması - Ankara Sanayi Odası

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

    25 Mart 2013

Tarihi : 25.03.2013
İşareti : 05/5000-1083
 
Sayın Üyemiz,
 
İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıda, İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışması’na katılabilme alt sınırının üretimden satışlarda 50 Milyon TL olarak tespit edildiği ve büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olması gerektiği bildirilmektedir.
 
Üretimden satışları 50 Milyon TL’yi aşan ve 2012 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında yer almak isteyen üyelerimizin;
İstanbul Sanayi Odası web sayfasından (www.iso.org.tr) indirilerek doldurulan Anket Formunu, tahakkuk fişi ile birlikte 2012 yılına ait Kurumlar Vergisi e-beyannamesi veva yeminli mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunu;
iso500@iso.org.tr e-posta adresine veya iadeli taahhütlü posta/kargo/faks ile, 6 Mayıs 2013 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Anket Formu İstanbul Sanayi Odası’na ulaşmayan üyelerimizin başvuruları, değerlendirmeye alınamayacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
İSO Araştırma Şubesi, Tel: 0212 252 29 00 ,  Faks: 0212 245 32 82
E-posta: iso500@iso.org.tr  ,  Web: www.iso.org.tr
Adres: Meşrutiyet Cad. No.62 Tepebaşı 34430 / İstanbul