Türkiye’de Üretilen veya İthal Edilen Kimyasalların Envanteri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye’de Üretilen veya İthal Edilen Kimyasalların Envanteri Hk.

    13 Ocak 2012

Tarihi : 13.01.2012
İşareti : 
4/5000-188 
 
İrtibat : aytul.duzgun@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
   
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazılarda,  
1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından , kimyasalların yönetimindeki önceliklendirme, risk değerlendirmesi gibi önemli aşamaların gerçekleştirilmesinin sağlam verilere dayanan bir envanter ile mümkün olacağından, ülkemizde üretilen veya ülkemize ithal edilen kimyasalların envanterinin oluşturulması amacıyla hazırlanan “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de (1. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiş, sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların tam olarak karşılanabilmesi ve sağlıklı bir envanterin oluşturulabilmesi amacıyla 2009 ve 2010 yıllarında iki kez revize edilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlıkça ilgili firmalardan sağlanan bilgiler doğrultusunda Türkiye’nin ilk resmi kimyasallar envanteri oluşturularak Bakanlığın web sitesinde yayımlanmaya başlanmıştır. Söz konusu Envanter ve Yüksek Hacimli Madde Listelerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sayfasındaki aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabileceği,
 
Yılda 1000 ton ve Üzerinde Üretilen,  Kendi Halinde veya Müstahzar İçinde İthal Edilen Madde Listesi:
 
Yılda 1 ton ve Üzerinde Üretilen,  Kendi Halinde veya Müstahzar İçinde İthal Edilen Madde Listesi:
 
2) REACH ve CLP Tüzüğü kapsamında güncel gelişmelerin derlendiği, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası  Aralık Bülteni’nin http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten38.pdf  adresinde yer aldığı, ayrıca diğer aylara ait tüm Bültenlere de http://reach.immib.org.tr adresinden ulaşılabileceği tarafımıza bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası