Türkiye’de Üretilen, İmal Edilen Veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ H - Ankara Sanayi Odası

Türkiye’de Üretilen, İmal Edilen Veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ H

Tarihi     :27.12.2010
İşareti    :4/5000-4249
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
Türkiye’de üretilen, imal edilen veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı aşamasında imalatçı ve üreticiler ile cihazın montajını yapan firmaların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Türkiye’de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ” 25.12.2010 tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
Ek: Türkiye’de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ için tıklayınız.