Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Sektörel Anket Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Sektörel Anket Çalışması

Tarih: 23.06.2016

İşareti: 05/5000-1364

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyelerimiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Türkiye-Yunanistan İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha etkin bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla, karşı kanat işbirliği kuruluşlarımız ile gerçekleştirilen istişareler çerçevesinde, önümüzdeki dönem etkinliklerini planlama aşamasında her iki ülke iş dünyasının ilgi duyduğu sektörlerin belirlenerek bu yönde bir çalışma planı oluşturulması kararlaştırılmış ve bu vesileyle her iki ülke iş dünyasının nabzını tutmak üzere bir anket çalışması yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, İş Konseyi’nin önümüzdeki dönem faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanılan ve http://portal.deik.org.tr/Anket/218 bağlantı adresinden ulaşılabilecek olan anket formunun 15 Temmuz 2016 Cuma gününe kadar doldurulması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası