TÜRKİYE Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ Hk.

    8 Ocak 2016

Tarihi : 04.01.2016
İşareti : 
4/5000-3
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (No: 2015/1) 02.01.2016 tarih ve 29581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası