Türkiye ve Japonya Arasında Akdedilen, “Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışm - Ankara Sanayi Odası

Türkiye ve Japonya Arasında Akdedilen, “Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışm

Tarihi     : 18.02.2011
İşareti    : 05/5000-551
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye ve Japonya Arasında akdedilen, “Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışması”na dair Anlaşma’nın onaylanması hakkında karar, 16 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
 
Söz konusu karar, aşağıda yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
 
JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
             ANKARA
             No: 91/10
        Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na en derin saygılarını sunar ve Japonya Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri arasında Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışmasına ilişkin görüşmelere istinaden, aşağıdaki hususları önermekten onur duyar:
        1. Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışmasını gerçekleştirmek üzere, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (bundan sonra “JICA” olarak anılacaktır.) tarafından bir Japon İnceleme Ekibi (bundan sonra “Ekip” olarak anılacaktır.) Japonya Devleti’nin ilgili kanun ve düzenlemelerine uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecektir. İşbu Nota ve Bakanlığın cevabi Nota’sı çerçevesinde sözkonusu Ekip tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun ve düzenlemelerine tabi olacaktır.
        2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sözkonusu çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli hakların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nca (bundan sonra “KOSGEB” olarak anılacaktır.) sözkonusu Ekibe tahsis edilmesini ve Ekip üyelerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.
        3. Ekip için sağlanacak 2. maddede belirtilen haklar da dahil olmak üzere bu Nota’da yer alan işbirliğinin detayları ve prosedürleri, JICA ve KOSGEB tarafından üzerinde mutabakata varılacak olan düzenlemelerle sağlanacaktır.
        Japonya Büyükelçiliği işbu Nota ile anılan önerinin kabul edildiğine dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilecek cevabi Nota’nın, iki Hükümet arasında bir anlaşma teşkil etmesini ve sözkonusu anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal prosedürün tamamlandığına dair yapacağı yazılı bildirimin Japonya Hükümeti tarafından alınmasıyla yürürlüğe girmesini önermekten ayrıca onur duyar.
        Japonya Büyükelçiliği bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na en derin saygılarını yineler.
             Ankara, 26 Nisan 2010
             Dışişleri Bakanlığı
             ANKARA
             2010/İEGY/168894
        Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Japonya Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve “Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışması”na ilişkin Büyükelçiliğin 26 Nisan 2010 tarih ve 91/10 sayılı Nota’sının alınmış olduğunu bildirmekten onur duyar.
        Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ayrıca, sözkonusu Nota’da yer alan öneriyi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına kabul etmekten, Büyükelçiliğin Notası ile işbu Nota’nın iki Hükümet arasında bir anlaşma teşkil edeceğini ve sözkonusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal prosedürün tamamlandığına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yapılacak yazılı bildirimin Japonya tarafından alındığı tarihte yürürlüğe gireceğini kabul etmekten onur duyar.
        Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu vesile ile Japonya Büyükelçiliğine en derin saygılarını yineler.
           Ankara, 14 Temmuz 2010
           Japonya Büyükelçiliği
           Ankara