Türkiye Ve Endonezya Arasında Serbest Ticaret Anlaşması - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Ve Endonezya Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

    4 Nisan 2016
Tarih: 04.04.2016
İşareti: 05/5000-801 
İletişim: dim@aso.org.tr 
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye ve Endonezya arasında “Kapsamlı Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması” (diğer ifadeyle Serbest Ticaret Anlaşması-STA) akdedilmesi imkanlarını araştırmak üzere 2010 yılında kurulan Ortak Çalışma Grubu’nun, bir dizi toplantının ardından 2011 Nisan ayında nihai bir rapor yayımlamış olduğu ifade edilmektedir.
 
Bilahare, Endonezya ile STA müzakerelerinin başlatılabilmesi için ülkemizin yoğun girişimleri neticesinde ve G-20 Ticaret Bakanları Toplantısı’nda Bakanlar düzeyinde sağlanan mutabakat kapsamında, 21 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da teknik heyetler düzeyinde bir toplantının gerçekleştiridiği ve söz konusu toplantıda Müzakere Çerçeve Belgesi üzerinde taraflarca mutabık kalındığı bildirilmektedir.
 
Yakın dönemde, iki ülke Sayın Bakanlarının bir araya gelerek, STA müzakerelerinin başlatıldığının resmi olarak ilan edilmesi öngörülmekte olup, resmi açıklamayı takiben birinci tur müzakereler için teknik çalışmaların ivedilikle başlatılacağı iletilmektedir.
 
Bahse konu müzakereler öncesinde, üyelerimizin  STA’ya ilişkin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerini iletmeleri için hazırlanan anket formları ekte yer almakta olup, ayrıca Bakanlığın elektronik ağının “duyurular” bölümünde yer alan aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. Doldurulan anketlerin 25 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar endonezyasta@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.
 
(Firma Anketleri ağ adresi: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bxH )
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
Ek: Anket