Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması Uygulaması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması Uygulaması Hk.

Tarihi     : 17.03.2011
İşareti    : 05/5000-892
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşmasının, 01 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Amman Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Ürdün Gümrük İdaresi Tarifeler Genel Müdürünün, Türkiye menşeli tavize konu mallar listesinin uygulaması hakkında yayımlanan genelge ile bu ürünlerin ülkeye girişinin sadece Amman Gümrüklerinden sağlanacağını, zira diğer kapılarda işlem yapacak altyapının hazır olmadığını belirttiği bildirilmektedir. Konuya ilişkin taviz listesi uygulama talimatının gayri resmi İngilizce tercümesi ektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası