Türkiye-Ürdün İş Forumu – 11.03.2016 - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Ürdün İş Forumu – 11.03.2016

Tarih:11.03.2016
İşareti:  05/5000-619 
İletişim: dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 15-16 Mart 2016 Tarihlerinde Ürdün’e gerçekleştireceği ziyaret kapsamında 16 Mart 2016 Tarihinde “Türkiye-Ürdün İş Forumu” gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 
 
Ürdün, gerek ABD ile olan serbest ticaret anlaşması, gerek 22 Arap ülkesinin dâhil olduğu Arap Serbest Ticaret Anlaşması (GAFTA) üyesi olması ile son yıllarda yabancı yatırımcıların dikkatini çektiği ve özellikle Uzak Doğu ülkelerinden yatırımcılar Ürdün’ü bölgede yatırım üssü olarak seçmiş olduğu ifade edilmektedir. 
 
Ulaştırma (yolların rehabilitasyonu ve hızlı otobüs projesinin her safhası- yapımdan operasyon ve otobüs temini), enerji (Yenilenebilir enerji projelerine ara verilse de alt yapının tamamlanması, kapasite artırımının bu alt yapıya uydurulması),  enerji kullanımında tasarruf sağlayan başta LED aydınlatma olmak üzere inşaat malzemeleri, su ve sulama projeleri ve iyileştirme çalışmaları,  su taşıma hatları, katı atık yönetim sistemleri, ambalaj paketleme, Aqaba bölgesine özel hastane ve branş hastaneleri (göz, fizik tedavi, ayakta tedavi üniteleri gibi) olmak üzere sağlık sektörü, Güvenlik alanında kullanılan ekipman (sınır uygulamalarında yer alan gözden tarama sistemleri gibi), balık çiftliklerinde balık üretimi, Aqaba da Aquapark yapılması, Turizm alanında Ölü Deniz için ortak projeler, bölgedeki 5 yıldızlı otellerde rehabilitasyon hizmeti, sebze ve meyva üreticisi bir ülke olarak paketleme ve nakliye hizmetleri, tohum ve sera teknolojileri olmak üzere tarım sektöründe malzeme, ilaç sanayi (daha ziyade işbirliği için), havalimanı temizliği başta olmak üzere temizlik hizmetleri işbirliği yapılabilecek önde gelen sektörler arasında yer aldığı bildirilmektedir. 
 
Söz konusu ziyaret ile ilgili taslak program ekte yer almaktadır. Bu çerçevede, ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/157/6477 linkten kayıt yaptırmaları hususunu bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası