Türkiye-Uganda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2.Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Uganda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2.Dönem Toplantısı

Tarih: 22.08.2013
İşareti: 05/5000-3015
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ‘’Türkiye-Uganda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı”nın Başbakan Yardımcısı Sn Bülent Arınç eşbaşkanlığında, Ankara’da 17-18 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen önerilerinizin en geç  26 Ağustos 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne  (Tel: (312) 417 12 00 / 1202, e-posta: dim@aso.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası