Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 11. Teknoloji Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 11. Teknoloji Ödülleri

Tarih:12.07.2013
İşareti:05/5000-2562
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ‘ndan alınan bir yazıda, TÜBİTAK ve TÜSİAD ile birlikte 1998 yılından bu yana düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nin 11.’sinin ön başvuru sürecinin 31 Mart tarihinde başladığı ve bu yıl TTGV’nin, Ödül Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Sekreterya görevlerini üstlendiği iletilmektedir.Teknoloji Ödüllerinin ürün ve süreç kategorilerinde kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak mikro, küçük, orta ve büyük/bağlı firma kategorilerinde verildiği  ; ayrıca bir de büyük ödül verildiği ifade edilmektedir.Firmaların, pazara sunulmuş ya da henüz sunulmamış bir veya birden fazla ürün/süreç geliştirme veya iyileştirme çalışması ile katılabileceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu Teknoloji Ödülleri Ön başvurusunun 6 sayfalık bir formdan oluştuğu ve ön başvuru için son tarihin 31 Temmuz olduğu bildirilmektedir. Ön başvurusu kabul edilen firmaların Ekim ayı sonuna kadar nihai başvuru dosyalarını iletmeleri gerektiği iletilmektedir.Başvuru yapmayı düşünen firmaların,ayrıntılı bilgiye ulaşmaları amacıyla TTGV uzmanları (Tel : 0 312 265 02 72 – teknolojiodulu@teknoloji.org.tr) ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız
 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası