TÜRKİYE-TATARİSTAN İş Forumu Sonuç Raporu - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-TATARİSTAN İş Forumu Sonuç Raporu

    20 Mayıs 2015

Tarih: 20.05.2015
İşareti: 05/5000-1209
İrtibat: dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov’un katılımlarıyla 30 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye – Tataristan İş Forumu’na ilişkin sonuç raporunun Üyelerimizle paylaşılmasının sağlayacağı katkı vurgulanmaktadır.  
Söz konusu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası