Türkiye – Suriye Gümrük Yetkilileri 10.Dönem Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Suriye Gümrük Yetkilileri 10.Dönem Toplantısı Hk.

Tarihi    : 23.02.2011
İşareti   : 4/5000 –
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen,21.03.2011 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ulaşan yazıda, Gümrük Müsteşarlığı ile Suriye Gümrük İdaresi arasında düzenlenmekte olan ikili görüşmeler kapsamında, Türkiye-Suriye Gümrük Yetkilileri 10.Dönem Toplantısının 2011 yılı Nisan ayı içinde Gaziantep’te düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Anılan toplantıda ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin görüşlerinizin, özellikle ihracatçı ve nakliyecilerin yaşadığı sorunlara ilişkin beyanname, TIR Karnesi, tarih, yer bilgileri v.s. somut bilgi ve belgelerinde eklenerek 24.03.2011 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası