Türkiye – Sudan 13.Dönem KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Sudan 13.Dönem KEK Toplantısı

    11 Ekim 2013

Tarih: 11.10.2013
İşareti: 05/5000-3541
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısının, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Sayın M. Mehdi Eker eşbaşkanlığında 6-8 Kasım 2013 tarihlerinde Hartum’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, bir örneği ekte bulunan, 3 Mayıs 2012 tarihli 12. Dönem KEK Toplantısı Tutanağında bahsi geçen ve Kuruluşları görev alanına giren maddelerin incelenerek, mezkûr maddelere ilişkin güncel gelişmeler, Türkiye-Sudan ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine ilişkin bilgi notlan ve KEK Toplantısı neticesinde imzalanacak Toplantı Tutanağına eklenmesi uygun görülen Türkçe ve İngilizce madde önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere üyelerimizin gündeme getirilmesinde fayda gördükleri hususları en geç 21 Ekim 2013 saat:13.00’a kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
İrtibat:
Ankara Sanayi Odası
Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü
Selin ÖRNEK
Tel:0312 417 12 00 Dahili:1202
Faks:0312 417 52 05
E-mail: selin.ornek@aso.org.tr ; dim@aso.org.tr