Türkiye-Sırbistan Vize Muafiyeti Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Sırbistan Vize Muafiyeti Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi Hk.

Tarihi     :  17 .12.2010
İşareti    :   7/5000 – 4148 
Yanıt     :
  sicil@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
     
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  alınan yazıda; Belgrad’ta, 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”da öngörülen vize muafiyeti düzenlemelerinin, sınır kapılarımızda, 3 Aralık 2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandığı bildirilmektedir.
Anlaşma’da öngörülen vize düzenlemelerine ilişkin esaslar şunlardır:
  • Resmi (diplomatik, hizmet ve hususi) ve umuma mahsus pasaport hamili iki ülke vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde toplam ikamet süresi , ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftırlar;
  • Tren, otobüs ve kamyon sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif mürettebatı, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan her iki ülkenin vatandaşları yukarıda belirtilen süreyle vizeden muaf kılınmışlardır;
  • Her iki ülkenin Gemi Adamı Cüzdanı ile ICAO standartlarında düzenlenen Seyahat Belgesi hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkekelerine    yapacakları  seyahatlerinde veya transit geçişlerinde pasaportları yerine bu belgeleri kullanabilirler;
  • Her iki ülkenin vatandaşlarının çalışma, uzun süreli ikamet (90 günü aşan süreler), aile birleşimi, öğrenim, eğitim, ilmi araştırma ve montaj-bakım-onarım gibi özel amaçlı seyahatleri Akit tarafların diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerinden alınacak özel meşruhatlı vizeye tabidir.   
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası