Türkiye-Şili Sta. Ortak Komite - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Şili Sta. Ortak Komite

    16 Ekim 2012

Tarihi  : 16.10.2012
İşareti : 05/5000-3215
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması’nın işleyişine yönelik uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla I. Ortak Komite toplantısının 1- 2 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Öte yandan, Türkiye ile Şili arasındaki STA’nın Geliştirici Hüküm başlıklı 61’inci maddesi; tarafların, Anlaşmanın kapsamını genişletebilmelerini ve STA’nın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıldan geç olmamak üzere, hizmet ticareti ve yatırımlar alanında istikşafı müzakerelere başlanmasının hükmedildiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Şili tarafınca Türkiye-Şili STA Ortak Komite toplantısında Anlaşmanın hizmet ticareti ve yatırımlar alanına teşmil edilmesi hususunun gündeme getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda, ekte verilen anketin doldurulması ve anketin 18 Ekim 2012 Perşembe gününe kadar Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’ne (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr Faks: 312- 218 22 09 ) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası