TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ

    13 Eylül 2018

İşareti : 05/5000-2301
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin (Kongre) üçüncüsü “Gelecek” temasıyla 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Kongre, reel sektörü ve finansal hizmetler sektörünü etkileyen yapay zeka, makine öğrenimi, nesnelerin interneti, algoritmik işlemler, robo danışmanlar gibi geleceği şekillendiren konu başlıklarını içerecek şekilde fütüristik bir bakış açısıyla düzenleneceği ifade edilmektedir.

Kongre’de, dünyaca ünlü uzmanlar ile uluslararası uygulamaları içeren oturumlar gerçekleştirmek yoluyla, reel sektör temsilcilerinin, sermaye piyasası kurumları temsilcilerinin, kamu karar alıcı birimlerinin temsilcilerinin ve yatırımcıların bir araya gelmesini, güncel gelişmeler konusunda yetkin kişilerden bilgi almasını, sayılan tüm paydaş grubunun gündemine sermaye piyasası kavramının dahil edilmesi amaçlandığı belirtilmektedir. Kongre’nin 6.000 civarında ziyaretçisinin olması hedeflenmekte olup, katılımcılar, Kongre’deki tüm panellere ücretsiz katılabilmektedir.

Kongre’ye ilişkin başvuru ve detaylı bilgiye http://www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr/onlinekayit/ web adresinden ulaşılabilmektedir.

Aynı zamanda daha düşük maliyetlerle kaynak yaratma, risklerini yönetme, şirketlerin sürdürülebilirliklerini artırma ve kaynaklarını daha doğru yönetmelerini sağlamak amacıyla, reel sektör ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyeleri finans sektörünün bir araya getirilerek birebir özel görüşmelerinin (B2B) yapılması planlandığı belirtilmektedir. Bu görüşmelerin amacı firmaların temel finansal verilerinin (örneğin aktif toplamı, öz sermayesi, cirosu) ve kurumsal ihtiyaçlarınıza ilişkin bilgilerin (sermaye piyasasından finansman temin etme (pay, borçlanma aracı, kira sertifikası ihraçları, stratejik ortak bulunması vb.), sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma, yatırım danışmanlığı alma, portföy yönetiminden yararlanma, kur, faiz, fiyat riski yönetimi, iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi) temin edilmesi olduğu ifade edilmektedir. Bahsi geçen birebir özel görüşmelerin (B2B) son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olup, B2B için başvuru ve ayrıntılı bilgiye http://www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr/kongre/b2b/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno