Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı

Tarih: 08.04.2014                                        
İşareti: 05/5000-1198
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından, Senegal Dışişleri Bakanı Sayın Mankeur Ndiaye’nin Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı çerçevesinde ülkemize düzenledikleri resmi ziyaret vesilesiyle, Konuk Dışişleri Bakanının teşrifleriyle, 11 Nisan 2014 Cuma günü Ankara TOBB İkiz Kuleler’de, 14.30-16.30 saatleri arasında, “Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Senegal’in, Batı Afrika’nın en gelişmiş ekonomilerinden biri olduğu ve ülkenin en önemli döviz kazandırıcı sektörlerinin başında balıkçılık ve turizmin geldiği belirtilmektedir. Bölgenin en büyük sanayi ülkelerinden biri olan Senegal’de fosfat ve inşaat sektörlerinin ekonominin temel unsurlarını oluşturduğu, ayrıca, Senegal’in yeraltı kaynaklan açısından da oldukça zengin olduğu ifade edilmektedir. Fosfatın yanı sıra ülkede petrol, demir cevheri, altın ve titanyum gibi doğal kaynakların bulunduğu ve Türkiye ile Senegal arasında 2011 yılında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
 
Senegal Dışişleri Bakanının yanı sıra İnşaat ve Yatırımlar Ajansı (APDC), İhracat Tanıtımdan Sorumlu Senegal Ajansı (ANIDA) Genel Müdürü, Senegal Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Birliği Başkanı ve çeşitli Bakanlık temsilcileri ile networking imkanı sunacak sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formu aracılığıyla 9 Nisan 2014 tarihine kadar DEİK’e (Özge Karagöz, Tel: 0212 339 5070, E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası