TÜRKİYE-SENEGAL KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 4. DÖNEM TOPLANTISI GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-SENEGAL KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 4. DÖNEM TOPLANTISI GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-2218
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İşler Kurulu’dan (DEİK) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 4. Dönem Toplantısı’nın, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun eş başkanlığında, 5-6 Eylül 2017 tarihleri arasında Dakar’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, söz konusu toplantının hazırlıkları çerçevesinde kullanılmak üzere ülkemizin anılan ülke ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair bilgilerin, ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların ve KEK Toplantısı sonucunda imzalanacak olan Toplantı Tutanağı’na dahil edilmesi uygun görülen madde önerilerinin istenildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-Senegal KEK 4. Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular, ilgili bilgiler ve madde önerilerinin http://portal.deik.org.tr/Anket/420 bağlantısında yer alan anketin doldurularak 16 Ağustos 2017, Çarşamba günü mesai bitimine tarihine kadar DEİK’e (İrem Develioğlu Tel: 0212 339 50 70 E-posta: africa@deik.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası