Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası’nın Makina Parkının Üyelerimiz Tara - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası’nın Makina Parkının Üyelerimiz Tara

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ANKARA MAKİNA FABRİKASI’NIN MAKİNA PARKININ ÜYELERİMİZ TARAFINDAN KULLANIMI HK.
 
Tarihi     :  03.11.2009
İşareti    : 4/5000- 3778

Yanıt      : teknik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Odamız Yönetim Kurulu, Genel Amaçlı Makine Meslek Komitesi’nin talebini dikkate alarak değişik ve ağır tip tezgahlara sahip Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası’na ait makina parkının ihtiyacı olan üyelerimiz tarafından ücreti mukabilinde sözkonusu firmaya dilekçe ile başvurmak şartıyla faydalanılması amacıyla, firmaya ait makina parkı teknik detayları , firma bilgileri ve başvuru şekli ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
Başvuru Koşulları :   
Firma adresine yazılı başvuru yapılacak, yapılan başvurular ve teklifler değerlendirilerek, başvuru yapan firmaya işin yapılıp yapılamayacağı hakkında yine yazılı olarak cevap verilecektir. Kendi imalatları olan Şeker Fabrikalarına ait makinalar haricinde değişik işler istendiğinde yapılacak işin imalat resimleri istenmektedir. İmalat resimleri incelendikten sonra fiyat, teslim süresi ve diğer şartlara haiz teklif mektubu hazırlanmakta ve imalat fabrika sahasında teslim edilmektedir. Nakliye ve montaj işleri verilecek teklife dahil edilmeyecektir.