Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Yatay Politikalar Taslak Önerileri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Yatay Politikalar Taslak Önerileri Hk.

    17 Temmuz 2013

Tarihi  : 16.07.2013
İşareti : 4/5000-2585
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 08 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 635 sayılı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesi kapsamında kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğu bildirilmektedir.
 
Bu yetki çerçevesinde;Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014 uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.
 
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin 2015 yılı itibariyle yenilenmesi planlanmaktadır.Bu amaçla yürütülen yeni stratejisi hazırlık çalışmaları kapsamında ilgili belgenin yatay politika alanları olan;
 
· Yatırım ve İş Ortamının İyileştirilmesi
· Beceriler ve İnsan Kaynağı
· KOBİ’lerin Finansmana Erişimi
· Firmaların Teknolojik Gelişimi
· Çevre
· Sanayi Politikası ve Bölgesel Kalkınma
 
yatay politikalarına yönelik 2015-2018 dönemini kapsayan varsa politika taslak önerilerinizin ekteki tablo formatında 30 Temmuz 2013 tarihi  mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası