Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 Dönemi Hazırlık - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 Dönemi Hazırlık

Tarihi : 06.05.2014
İşareti : 4/5000-1522
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamında; kalkınma planlrı ve yıllık programlarındaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğu  bildirilmektedir.
Bu çerçevede, 2015-2018 dönemini kapsayan yeni Sanayi Strateji Belgesinin bileşenleri:
 
1)      KOBİ’lerin Finansmana Erişimi,
2)      Çevre/Yeşil Sanayi,
3)      Beceriler ve İnsan Kaynağı/İnsan Kaynaklan,
4)      Sanayi Politikası ve Bölgesel Kalkınma,
5)      Yatınm ve Iş Ortamının lyileştirilmesi/Yatırım Ortamının Geliştirilmesi,
6)      Altyapı Sektörleri,
7)      Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar,
8)      Firmaların Teknolojik Gelişimi/Sanayinin Teknoloji Dönüşümü
olup, taslak eylem önerileri hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin ekte yer alan tabloya işlenerek en geç 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası