Türkiye Sağlık İşverenleri Sendikası’ndan III. Ulusal Tıbbi Cihaz Projesi Yarışması - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Sağlık İşverenleri Sendikası’ndan III. Ulusal Tıbbi Cihaz Projesi Yarışması

Sayın Üyemiz,
 

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ndan (SEİS) gelen yazıda, düzenlemiş oldukları “Daha Çok Üretmeliyiz” III. Ulusal Cihaz Proje Yarışması‘na başvuruların başladığı belirtilmektedir.

Yarışmanın konusu;

sağlık alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, ilaç haricindeki her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi olarak;

  • Yeni bir ürün tasarımı ve geliştirilmesi,
  • Mevcut ürünün kalitesi ve standardının yükseltilmesi,
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin sektörümüze kazandırılması

olarak ifade edilmektedir.

Yazıda devamla Şubat 2009’a kadar başvuruların kabul edileceği ve yarışmada birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verileceği, yarışma ile ilgili duyuruların www.seis.org.tr adresli web sitelerinde yayınlandığı belirtilmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası