TÜRKİYE-RUSYA İŞ KONSEYİ XVIII. ORTAK TOPLANTISI - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-RUSYA İŞ KONSEYİ XVIII. ORTAK TOPLANTISI

Tarihi   : 29.09.2016

İşareti   : 05/5000- 1934

İrtibat : dim@aso.org.tr

 

 

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Türkiye-Rusya İş Konseyi XVIII. Ortak Toplantısı’nın 3 Ekim 2016 tarihinde Moskova’da gerçekleştirilmesi planlandığı ancak İş Konseyi karşı kanadının çalışma takvimindeki değişiklik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazıda, etkinliğin 12 Ekim 2016, Çarşamba günü Intercontinental İstanbul otelinde organize edilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Halihazırda her iki taraftan ilgili Bakanların toplantıyı teşrifleri konusunda teyidin beklenmekte olup ekteki taslak program çerçevesinde Ortak Toplantı gündemine ağırlıklı olarak turizm, tarım ve inşaat müteahhitlik alanında işbirliği konularının alınacağı ifade edilmektedir.

Ayrıntılı programı, katılım teyidi verenlere bilahare iletilecek olan etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin, en geç 8 Ekim 2016, Cumartesi saat 18:00’e kadar http://portal.deik.org.tr/ KatilimFormu/243/7407 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları ve kişi başı 150 TL katılım ücretini online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir. Üzerinde katılımcının ad ve soyadının belirtildiği katılım ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir dekontların neski@deik.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek: Taslak program