Türkiye – Rusya Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Rusya Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması Hk.

    6 Mayıs 2011

Tarihi     : 06.05.2011
İşareti    : 05/5000-1518
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma”nın 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalandığı, söz konusu anlaşmanın onay işlemlerinin karşılıklı olarak tamamlandığı ve Anlaşmanın 16 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği iletilmektedir.
 
Yazıda devamla, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ile hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Rus vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine 30 günden fazla kalmayacak şekilde vizesiz olarak seyahat edebilecekleri bildirilmektedir. Ayrıca, vize muafiyetinin 180 gün içerisinde toplamda 90 günü aşmayacak şekilde geçerli olduğu kaydedilmektedir. Geçerli pasaporta sahip Türk vatandaşlarının pasaport dışında başka herhangi bir belge ibraz etmesine gerek olmadığı, ancak pasaport geçerlilik süresinin asgari 30 gün olması gerektiği belirtilmektedir.
 
Ayrıca, Rusya Federasyonu mevzuatı gereği Rusya Federasyonu’na seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın “göç kaydının” 7 iş günü içinde yapılması gerektiği dile getirilmektedir. Bu çerçevede, ziyaretçiyi kabul eden tarafın (otel, konaklanacak aile veya şahıs vb.) bildirimde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. Söz konusu bildirimin, posta yoluyla ya da doğrudan Federal Göç Kurumu birimlerine yapılabileceği iletilmektedir. Bununla birlikte, Rusya içinde bölge değişikliği durumunda yeniden başvurunun gerektiği kaydedilmektedir.
 
Yine aynı yazıda, Türk vatandaşlarının çalışma, uzun süreli ikamet (30 günü aşan süreler için), aile birleşimi, öğrenim, eğitim, ilmi araştırma ve montaj-bakım-onarım gibi özel meşruhatlı seyahatlerinde Rusya Federasyonu’nun ilgili temsilciliklerinde alınacak vizeye tabi olmaya devam edecekleri vurgulanmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası