Türkiye-Romanya Sanayi Çalışma Grubu 8. Dönem Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Romanya Sanayi Çalışma Grubu 8. Dönem Toplantısı hk.

Tarihi     : 05.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2174
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 22-26 Haziran 2009 tarihleri arasında, Türkiye ile Romanya arasında kurulmuş bulunan Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun 8. Dönem Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ekte sunulan 7. Dönem Mutabakat Zaptının incelenerek, anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerinin, 8 Haziran 2009 tarihine kadar TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 417 97 11 nolu faksına ve meric.kinikli@tobb.org.tr e-mail adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası