Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 25. Dönem Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 25. Dönem Toplantısı Hk.

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 05/5000-3384
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 25. Dönem Toplantısı’nın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN’in eşbaşkanlığında 13-14 Aralık 2011 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, Romanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin en geç 10 Kasım 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar görüşlerini Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (e-posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası