Türkiye – RF Bölgelerarası İşbirliği - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – RF Bölgelerarası İşbirliği

Tarihi     : 24.02.2009
İşareti    : 5/5000-1007
Yanıt     : dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Moskova ve St. Petersburg dışında, Rusya Federasyonu’nun  diğer federe birimleriyle, Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin  gerliştirilmesini amaçlayan, “Türkiye – RF Dışişleri Bakanlıkları Arasında Bölgelerarası  İşbirliği ve Sivil Toplum Örgütlerile İletişim” konulu istişarelerin III: Dönem toplantısının, Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Celalettin Kart ve RF Dışişleri Bakanlığı/Federe Birimler, Parlemento, Siyasi ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Valerity Kuzmin eşbaşkanlığında, 2 Nisan 2009 tarihinde, Ankara’da yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

RF Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda III: Dönem İstişarelerin gündem maddelerinin;

          Rusya Federasyonu’nun bölgeleri ve özerk birimleri ile ülkemizin çeşitli bölgeleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi;

          Bu minvalde kamu ve özel sektör kuruluşları arasında eşgüdümün tesis edilmesi;

Olması konusunda ayrıca mutabakata varılmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurularak, söz konusu toplantı gündem maddelerine ilave edilmesinde yarar görülen hususların, RF federe birimleri kamu ve özel sektör kuruluşları ile eşgüdüm tesis edilmesine yönelik mekanizma ve bölgelerarası işbirliğini geliştirmeye yönelik işbirliği alanlarının veya proje önerilerinin, 6 Mart 2009, Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığının 417 97 11 nolu faksına ve deniz.yalcın@tobb.org.tr e-mail adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası