Türkiye – Portekiz “Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu Protokolü” (Jetco) 1.Dönem Topla - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Portekiz “Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu Protokolü” (Jetco) 1.Dönem Topla

    15 Kasım 2013

Tarih: 15.11.2013
İşareti: 05/5000-3831
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın, Portekiz Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Paulo Portas ile Aralık ayının ikinci yarısında, İstanbul veya Ankara’da bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu görüşme sırasında, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve Portekizli Bakan başkanlığında, Türkiye ile Portekiz Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Anlaşması’nın Bakanlar seviyesindeki I. Dönem JETCO Toplantısının gerçekleştirilmesi ve I. Dönem JETCO Toplantısı Protokolü’nün imzalanmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu Protokole ilişkin taslak metine TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurtiçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılmaktadır. Bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 18 Kasım 2013 günü 12:00’a kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Selin ÖRNEK, E-posta: selin.ornek@aso.org.tr , Faks:0312 417 52 05)  iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası